Kroppens Kalke

Kroppens Kalke

 

Rasmus Halling Nielsen (DK)

Maarit Mustonen (FI)

Gideonsson/Londré (SE)

 

d.1. maj - d.19. maj 2017

 

 

Henover et forløb på tre uger satte Forlaget Gestus i samarbejde med boghandlen Minus 1, ved Stine Friis Møller og Linus Carlsen, en

forfatter, en kunstner samt en kunstnerduo i stævne omkring begrebet kalkering.

 

Kroppens kalke arbejdede med performativitet i forbindelse med kunstnerbogen, og bestod af tre udstillinger á en uges varighed. Kalkering forstås her som en sanselig form for overføring både i forhold til litteratur og kunst, og blev i denne forbindelse en arbejdsmetode for tilegnelse, men også tilføjelse til noget, der findes i en eller anden form før dette nu. I det performative stævne finder en forskydning sted, idet ideen flyttes mellem værkets forskellige tilstande.

 

Med stor tak til: Rolf Sparre Johansson, Felix Tuxen, Ursula Scavenius, Lars-Emil Woetmann, Lars Bo Nørgaard, Monia Sander, Nils Lassen, Mads Kjeldgaard Nielsen, Helle Høiland, Sascha Trier, Isha Sanina Uldall, Andreas Pedersen, Jesper Dalmose, Asger Schnack, Solveig Daugaard, Emilie Bessing, Johan Redin, Axel Andersson, Tom Jennions og Hanne Marie le Fevre.

 

Udstillingen blev afholdt på Forchhammersvej 23a, en beboelsesejendom på Frederiksberg

 

 

 

 

 

d.1. maj-d.7. maj

 

Rasmus Halling Nielsen

 

 

Medvirkende: Rolf Sparre Johansson, Felix Tuxen, Ursula Scavenius, Lars-Emil Woetmann, Lars Bo Nørgaard, Monia Sander, Nils Lassen, Mads Kjeldgaard Nielsen, Helle Høiland, Sascha Trier, Isha Sanina Uldall, Andreas Pedersen, Jesper Dalmose og Asger Schnack

Foto: Forlaget Gestus

 

 

 

 

 

 

 

d.8. maj-d.14. maj

 

Maarit Mustonen og Hanne Marie le Fevre

 

Re-Sonate

 

 

 

 

 

 

 

 

d.19. maj

Gideonsson/Londré

 

Medvirkende: Solveig Daugaard, Emilie Bessing,

Johan Redin samt Axel Andersson

 

Kroppens kalke

 

Redaktion og formgivning:

Kirke Meng & Karin Hald

 

 

Tryk:

KLD REPRO

 

Trykt i 100 eksemplarer